Çevreye Duyarlılık İlkelerimiz

Çevreye Duyarlılık İlkelerimiz

Hekim Holding, çevreye duyarlılık ilkeleri arasında yer alan “sürdürülebilir bir dünya, gelecek nesillerin güvenle yaşayabileceği bir yaşam yaratabilmek” için hizmet ve faaliyetlerini sürdürüyor. Yaşamı mümkün kılan canlı ekosistemleri, suyu ve enerjiyi doğru yönetmek, korumak hepimizin üstlenmesi gereken ve büyük önem arz eden roller arasında yer alıyor. Doğanın dengesi şüphesiz ki tartışılmaz. Doğal kaynaklarımızın önemi göz önünde bulundurularak, biyolojik çeşitliliği yüksek olan alanlarda ekosistem ve çevre bilinci ile hareket etmemiz bir zorunluluk haline gelmeli. Bu kaynakları korumak, gelişimine destek olmak ve en önemlisi bilinçli tüketerek, çevreye değer kazandırmak önceliklerimiz arasındadır.
Hekim Holding’in duyarlılık ve sürdürülebilir merkezli çalışmaları arasında; global dönüşüm olarak nitelendirdiğimiz sürdürülebilir iş modellerimiz bulunmakta. Kullandığımız üstün teknoloji sayesinde minimum atık seviyesi, 0 ölü malzeme sarfiyatı, maksimum geri dönüşüm oranına sahip ürünler geliştirerek üretimde daha temiz bir çevre sağlıyoruz. Buna paralel Ar-Ge ve Ür-Ge destekli yeniliklere imza atıyoruz. Hammaddesi %100 geri dönüşümlü çelik, %90 çevre dönüşümlü diğer ürün elementleri, 0 karbon salınımlı ve kendi enerjisini üretebilen, ekolojik – yeşil yapıları ile fark yaratıyoruz. Hafif çelik yapı sistemleri ile uygulanan prefabrik yaşam alanlarında; inovasyonu yüksek, zaman, malzeme, enerji ve iş gücü tasarrufu öncelikli, çevreye zarar vermeyen ekolojik yapılar geliştiriyoruz.
Çevre konusunda duyarlılığımızı koruyarak, yarının doğal kaynaklarını bugünden güvence altına alıyoruz.
Elbette Hekim Holding A.Ş. olarak sürdürülebilirliği tek bir açıdan ele almıyoruz. Çevrenin yanı sıra sosyal ve ekonomik boyutu da bizim için büyük önem taşıyor.
Toplulukları oluşturan ekonomik yapı, toplumsal ve sosyal dengeler akabinde çevre bileşenleri sürdürülebilirlik kavramını oluşturan 3 temel olgu. Bu temel kavramlar konularında çalışmalarımızız sürdürüyoruz.
İnsanlara bilgi, deneyim ve daha iyi bir yaşam kurmaları için kaynak oluşturan, gelişimi destekleyen ve küresel kalkınma ilkelerine sahip bakış açımız ile bugünü yarınlara taşıyarak, Sürdürülebilir Çevre ve Kalkınma hedeflerimizi belirliyoruz.