29 Ocak 2014
Haberler
Ömer Hekim Hatıra Ormanı

Hekim Yapı A.Ş. bayilerinin yanı sıra Hekim Holding ve Prefabrik Yapı A.Ş.’nin de katılımlarıyla Çevre ve Orman Bakanlığı, Ağaçlandırma ve Erezyon Kontrolü Genel Müdürlüğü bünyesindeki eylem planı uygulamaları doğrultusunda Susuz – Akıncılar / ANKARA Otoyol üzerindeki ağaçlandırma sahasında Ömer Hekim Hatıra Ormanı oluşturulmuştur.

İstanbul – Ankara otoyolu Ankara çıkış gişelerini geçtikten sonra Susuz denilen mevkide, toplam 6000 adet çam fidanın dikimi 24-06-2010 tarihinde büyük bir onur ve mutlulukla gerçekleştirilmiştir.

İnsanların aşırı tüketim hırsı sonucu, çevre temel göstergeleri giderek daha da bozulmaktadır. Ormanlar azalmakta, su seviyeleri düşmekte, toprak erozyonla kaybolmakta, sulak alanlar ortadan kalkmakta, meralar bozulmakta, nehirler kurumakta, ortalama ısı yükselmekte, mercan adaları ölmekte, bitki ve hayvan türlerinin nesli hızla tükenmektedir. Sürekli gelişen ve genişleyen küresel ekonomi gelişirken, yerkürenin yaşam-destek sistemi olan ekosistemini yok edecektir. Bu sebeple hazırlanan bölgesel eylem planında (Ulusal Ağaçlandırma Seferberliği Eylem Planı) kamu kurum ve kuruluşları ile toplumun bütün kesimlerinin koordineli bir şekilde çalışmaları öngörülmüştür. Bu eylem planı, 2008-2012 yılları arasını kapsamaktadır. Plan kapsamında beş yıllık süre içersinde 2.300.000 hektar alanda ağaçlandırma, rehabilitasyon, erozyon kontrolu ve mera ıslahı çalışması planlanmıştır. Bu miktarın 2.164.000 hektarında Çevre ve Orman Bakanlığı, 136.000 hektarında ise diğer kurum ve kuruluşlar çalışma yapmıştır.

Hekim YAPI bu sosyal sorumluluk projesinde tüm bayileriyle beraber katkıda bulunmaktan mutludur. Hekim YAPI A.Ş. bu tür sosyal sorumluluk projelerine devam edecektir.