2 Şubat 2015
Haberler
Kentsel Dönüşüme Sektörden Bir Bakış

1 – ) Hebo Yapı A.Ş.’nin sektörün içinden biri olarak, Kentsel Dönüşüm ile ilgili fikri nedir?
Türkiye’de özellikle 1960 sonrasında ortaya çıkan hızlı sanayileşmeye köyden kente göçü de beraberinde getirmiştir. Bu durumda ülke nüfusun kentlerde yoğunlaşmasına neden olmuştur. Bu hızlı yapılaşma da ne yazık ki başta plansız ve denetimsiz kentleşme olmak üzere, tarım alanlarının tahribi, ulaşım ve altyapı yetersizlikleri, sosyal yaşam alanları yoksunluğu, çevre tahribatı ya da kirliliği gibi problemleri ortaya çıkarmıştır.
Tüm bu nedenlerden dolayı başta İstanbul olmak üzere Türkiye’deki kent yapısının yenilenmesi gerekmektedir.

2 – ) Kentsel Dönüşümde nasıl bir yol izlenmelidir?
Her ne kadar son yıllarda özellikle 1999 depremi sonrasında çıkan kanunlarla artık daha güvenilir konutlar yapılsa da, mevcut konutların yüzde 70’ten fazlası hala risk taşıyor. Öncelikle bu binaların yenilenmesinin en kısa sürede tamamlanması gerekmektedir.
Ancak Kentsel Dönüşümü, sadece binaların sağlamlaştırıldığı bir proje olarak görmemek gerekir. Dönüşümün yapılacağı bölgelerdeki çalışmalar sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel durum göz önünde tutularak gerçekleştirilmelidir. İnsanların yaşam alanları ellerinden alınmamalı ya da yer değiştirmesi istenmemelidir. Aksine halkın yaşam alışkanlıkları ve tercihleri göz önünde tutularakhalkın yabancılaşmadığı, sosyal yaşamdan kopmadığı, aksine güven ve huzur içinde yaşadığı doğa ile barışık kentler yaratılmalıdır.
İnsanın barınma sorunu insanlık tarihi kadar eskidir. Bu sorun kentlerin sağlıksız büyümesinin, tarım ve orman arazilerinin tahrip edilmesinin, kent kimliğini oluşturan tarihi eserlerin yok edilmesinin önleneceği projelerle giderilmelidir.

3 – ) Hebo Yapı A.Ş. Kentsel Dönüşüm projelerinde nasıl rol alıyor?
Kentsel Dönüşüm projeleri inşaat sektörünün canlanmasına katkı sağlamaktadır. Bu durum Hebo Yapı A.Ş. olarak birçok projede rol almamızı sağlamıştır. Hem devlet ve özel kurumların yaptığı toplu konut projelerinde hem de çok sayıda inşaat firmasının yaptığı özel projelerde Hebo Yapı A.Ş.’nin şantiye binaları ile yer alıyoruz. Kurduğumuz kamplarla çalışan personelin barınma, yemek, çalışma ve sosyal amaçlı tüm ihtiyaçlarına hızlı, kaliteli, ekonomik ve estetik ürünlerimizle çözümler getiriyoruz.
Ayrıca konut çalışmalarının dışında yenilenen kamu binaları için de projeler yürüterek okul, kreş, sosyal tesis ve çalışma ofisi gibi birçok farklı amaç için özel yapılar imal ediyoruz.
Bunun yanı sıra Hebo City markalı ürünlerimizle şehrin genel dokusuna direk katkı sağlıyoruz. Bu nedenle bu ürünlerimizin yeni nesil şehircilik anlayışında özel bir öneme sahip olduğunu düşünüyoruz.

4 – ) Hebo City çevre ve şehir düzenlemelerinde nerede görülmektedir?
Hebo City markası altında ürettiğimiz ürünler en genel tanımıyla şehir mobilyalarıdır.Gün içerisinde yolculuk yaparken kullandığımız taksinin durağı, otobüs bileti aldığımız gişe kabini, apartmanımızın önündeki güvenlik noktası, arabamızı park ettiğimiz otopark kabini, her gün alışveriş yaptığımız satış büfesi, hafta sonu gittiğimiz parktaki kafeterya, semtimizdeki karakolun önündeki polis noktası, para çektiğimiz bankamatik kısacası şehir yaşamında kullandığımız tüm hazır yapılar Hebo City markasının ürünleridir.

5 – ) Hebo City markası ürünlerin kent dokusundaki ayrıştırıcı özellikleri nelerdir?
Hebo City ürünleri çevreci hammaddeler ve 21. yüzyıl teknolojisini birleştirilip kentsel tasarımın yeni şehircilik anlayışı üzerindeki etkilerini değerlendirerek ortaya çıkardığımız ürünlerimizdir.
Bu özellikleriyle iç hacimlerinde küçük alanlarda çok fonksiyonlu çözümler sunarken, dış görünüşleriyle de mevcut yapılaşma dikkate alınarak hazırlanan cephe kaplama çeşitlerinin zenginliğiyle her türlü kentsel dokuya büyük uyum sağlamaktadır.
Tarihi bir yapı yanında taş görünümüyle, orman içerisinde ahşap görünümüyle, modern bir gökdelen önünde cam ya da metal görünümüyle içinde bulunduğu dokunun bir parçası olabilmesi ürünlerimizin en büyük görsel avantajıdır.
Ayrıca başta Hebo City ürünleri olmak üzere tüm prefabrike binalar üretiminde kullandığımız doğa dostu ve yerel hammaddeler sayesinde de ekolojik dengenin korunmasını sağlarken sürdürülebilir yaşama da katkı sağlamaktadır.